نتايج جستجو " رضا کرد "

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عبرت

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عبرت + اناری پاروئه می دلی گوشه ای خدا  می دل کهو بوه مثل ونوشه ای خدا  مره یاد هاکردی صحرا سر اشتی ای خدا 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عبرت

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عبرت

 

متن اهنگ 

اناری پاروئه می دلی گوشه ای خدا  می دل کهو بوه مثل ونوشه ای خدا  مره یاد هاکردی صحرا سر اشتی ای خدا
می دلی گوشه ره بزویی تاشه ای خدا
جونی تی ور یکباره هسته ای خدا

تی پیری پشت سر کلواره هسته ای خدا
اگه شی جوونی قدر ره ندونی
امشو نماشو شوئه ای خدا
عمر بورده مثل برف او ای خدا
برارون و خواخرون عبرت بییرین ای خدا
هر چی که بباره نوونه نو ای خدا

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد دلی حرف

دانلود اهنگ رضا کرد دلی حرف + تا می نفس در اینه، فداییمه  شی دلی حرفه باعث و بانیمه، تی ریز ریز خنده ای روانیمه دلبر من تی خنده ای روانیمه 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد دلی حرف

دانلود اهنگ میرمه دلبر رضا کرد

متن اهنگ 

تا می نفس در اینه، فداییمه  شی دلی حرفه باعث و بانیمه، تی ریز ریز خنده ای روانیمه دلبر من تی خنده ای روانیمه
گننه دل به دل شاید راه داره، اتا کمی می دل به دل جا داره
اگه می یاد هم دووشی هم قانعمه
می دل کچیکه، ونی دلخواه وومه
شی دلی حرفی باعث و بانیمه
تی ریز ریز خنده ای روانیمه
برو از می دلی دردی سه بووش دوا

تنیسه بمیرم تا بییری عزا
می زخم سر نمک نشن بی وفا
شی دلی حرفی باعث و بانیمه
تی ریز ریز خنده ای روانیمه
وقتی تره ویمه سوزنه جیگر
انگاری که همش دری منی ور
ته فکر و خیال نشونه می سر
منی علاقه از تو هسته بیشتر
شی دلی حرفی باعث و بانیمه

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ عقده از رضا کرد

دانلود اهنگ عقده از رضا کرد + شه عقده ره خالی هاکن، برو منه بکوش،  می عشق ره ها دلبر، به غریبه تو ارزون نروش کارد ره بلار می گلی ای سر، ها دلبر، لو   

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ عقده از رضا کرد

دانلود اهنگ عقده از رضا کرد

 

متن اهنگ 

شه عقده ره خالی هاکن، برو منه بکوش،  می عشق ره ها دلبر، به غریبه تو ارزون نروش
کارد ره بلار می گلی ای سر، ها دلبر، لو نینه می نفس
اما مره اینجوری، دم نده یار تو تاریک قفس
برو می دلبر، می بومی کوتر، تو برو می ور، بیمه در به در
من تی فدا وومه یا تو، اینجوری من ره نزن تو پس
بلار می دست دووشه می دستی نا، تا مره نیره تب

نیش و کنایه نزن ها دلبر، کس و ناکسی پیش
تی حرفها و تنی کنایه بدتر از زهر عقرب نیست
برو می دلبر، می بومی کوتر، تو برو می ور، بیمه در به در
من تی فدا وومه یا تو، اینجوری من ره نزن تو پس
بلار می دست دووشه تی دستی لا، تا مره نیره تب
نیش و کنایه نزن ها دلبر، کس و ناکسی پیش
تی حرفها و تنی کنایه بدتر از زهر عقرب نیست
برو می دلبر، می بومی کوتر، تو برو می ور، بیمه در به در

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ میرمه دلبر رضا کرد

دانلود اهنگ میرمه دلبر رضا کرد + میرمه دلبرف میرمه تیسه، میرمه دلبر، برو می ور میرمه دلبر، میرمه جانا، تو بووش منی همسفر 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ میرمه دلبر رضا کرد

دانلود اهنگ میرمه دلبر رضا کرد

متن اهنگ 

میرمه دلبرف میرمه تیسه، میرمه دلبر، برو می ور میرمه دلبر، میرمه جانا، تو بووش منی همسفر
می جان دل، می باغی گل، می همزبون، منی همدم
می دلب غم، منی شبنم، می جان دل، منی همدم
ستاره سو سو بزو، وی مره درو بزو
غریبه ره رو بزو، می عشق ره چی لو بزو
مست آهو؛ می چشی سو، دل و دنیا، می آرزو
میرمه تیسه، غریبه دل، منم هستمه عاشق تو
چتی دووم، بدون تو، می روز نوونه دلبر شو
من تی عاشق، من تنی مجنون، شو بیه ستاره برو
ستاره سو سو بزو، وی مره درو بزو
غریبه ره رو بزو، می عشق ره چی لو بزو
هلا دلبر، می دل ره تو نزن تو خنجر
می وجود و می همنفس،

می عشق و یار می همه کس
میرمه، اگه بوری، دلبر شونه منی نفس
دونی میرمه؛ اگه بوری، دلبر شونه منی نفس
ستاره سو سو بزو، وی مره درو بزو
غریبه ره رو بزو، می عشق ره چی لو بزو
می آسمون، می ستاره، تو هستی منی سایه بون
خدا دونه، تی عاشق مه، تو هستی منی همزبون
می مهربون، می آشیون، می دلی سه نم نم بخون
تو می لیلی، من تنی مجنون، نلار می دل دووشه خون
ستاره سو سو بزو، وی مره درو بزو
غریبه ره رو بزو، می عشق ره چی لو بزو

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد برو دلبر

دانلود اهنگ رضا کرد برو دلبر 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد برو دلبر

اهنگ رضا کرد برو دلبر

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ قلب خسته از رضا کرد

دانلود اهنگ قلب خسته از رضا کرد+ دلبر شی ساز آشنایی ای دا، دلبر شی قلب خسته و خونی ای دا بشکسته دل مثل تیلن اوئه مثل زمستون و برف کلوئه، مثل 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ قلب خسته از رضا کرد

اهنگ قلب خسته از رضا کرد

متن اهنگ

دلبر شی ساز آشنایی ای دا، دلبر شی قلب خسته و خونی ای دا بشکسته دل مثل تیلن اوئه مثل زمستون و برف کلوئه، مثل یخ هوا تاریک شوئه
به مثل شوکا یار ورگ دروئه، دلبر شی ساز آشنایی دا، دلبر شی قلب خسته و خونی ای دا
منی چشم وارش و منی دل خونی تا که یک شو یار منی پش بمونی
مره شی دلی کش نکن زندونی، من تی عاشق هستمه و دلبر شه دونی
دلبر شی ساز آشنایی ای دا، دلبر شی قلب خسته و خونی ای دا
قلب شکسته و دل پر از خون، آواره یهیمه کوچه و خیابون
تی عاشق بیمه و برو دلبر تو می دل ره نکن خون

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ دلبر ۲ رضا کرد

دانلود اهنگ دلبر ۲ رضا کرد+ دروازه ره باز هاکنین در بونن، بخاطر اتا دلبر بورم  حاظرمه سیم خارداری سردر بورم، ساکت از این چهار دیواری در بورم 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ دلبر ۲ رضا کرد

اهنگ دلبر ۲ رضا کرد

متن اهنگ

دروازه ره باز هاکنین در بونن، بخاطر اتا دلبر بورم  حاظرمه سیم خارداری سردر بورم، ساکت از این چهار دیواری در بورم
یاد دلخواه مه کار هر روزه، انفرادی سرد و پر از سوزه
مه پا نمو هر جا بوری جوزه، مه حکم دلبر ابد و یک روزه
سیو زمستون چه بهار نوونو مه آزادی چه کم و چه بسیار نوونه
از خدا خواییمه که بیدار بووشه هیچکی زندونی گرفتار نووشه

قاضی می مار می چشم به راه بییه، تنی برار منی جدا بییه
مه جان پیر می دست و پا بدیه، تیل به صورت و کمر دلا بدیه

سیو زمستون چه بهار نوونو مه آزادی چه کم و چه بسیار نوونه

از خدا خواییمه که بیدار بووشه هیچکی زندونی گرفتار نووشه
اسیر چندتا میله وونه یا طناب دار و یا گلیله وونه
اسیر دشمننونی حیله وونه شلوار کردی می لینگ همیشه ووئه

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ غروب غم از رضا کرد

دانلود اهنگ غروب غم از رضا کرد+ من و تی فاصله در حد دریا، کنج ساحل نیشتمه تا برسی از راه  تی عکس ره دکشیمه قشنگ ساحلی رو هر موجی که ایمو 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ غروب غم از رضا کرد

اهنگ غروب غم از رضا کرد

متن اهنگ

من و تی فاصله در حد دریا، کنج ساحل نیشتمه تا برسی از راه  تی عکس ره دکشیمه قشنگ ساحلی رو هر موجی که ایمو می دل ایمو تو
غروب دریا می دل ره هاکن آروم زره زره جوونی بیه تموم
می رنگ مثل برگ پاییز بهیئه غریب ریکا تنی عزیز بهیئه

بمیرم یار ونی کنیز ویه
می دل ترک بخوارده و ریز بویه
فصل پاییز امه عاشقی بیه
لذت عاشقی جدایی بهیه

چیسه مره شی دلی مهمون هاکردی آروم آروم می دل ره خون هاکردی
می چشی اسری ره بارون هاکردی، رضا ره بی نام و نشون هاکرد
ته می قلب سر ره بزویی تیشه، فراموش یهیمه واسه همیشه

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد بنام مره دیوانه کنه

دانلود اهنگ رضا کرد بنام مره دیوانه کنه

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد بنام مره دیوانه کنه

اهنگ مره دیوانه کنه

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد به نام گوشه نشین

دانلود اهنگ رضا کرد به نام گوشه نشین + عشق تو گوشه نشینمه، تنهامه همش غمگینمه  تا تی خشی ره ندیمه از این زندگی بوریمه 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد به نام گوشه نشین

اهنگ رضا کرد به نام گوشه نشین

متن اهنگ

عشق تو گوشه نشینمه، تنهامه همش غمگینمه  تا تی خشی ره ندیمه از این زندگی بوریمه
شی حلقه ره بییر می دست می عشق ره بزویی تو پس به دوری یبومه بیکس اسا در نینه می نفس
زندگی سرد و سیاهه، تنی دل غرق گناهه یا که این عشق اشتباهه، یار دل ره به کی هادائه
یاد بیار ساحل دریا، دومی تا غروبی ماه گتی ترسنی از دنیا، دنیایی که نارنه وفا

بکشیمه من حسرت و آه نوینی مره بی وفا ، دیگه در نینه می صدا، تکراری بهیه روزا
زندگی سرد و سیاهه تنی دل غرق گناهه
شی دنیای غمی دا، دل نارنه مرحمی دا

منه دلبر بوه حالی، غمگینه تی جای خالی، ای خدا تو هاکن کاری، بوینم برمه و زاری
تی عشق بوئه یادگاری خنجر بزویی چی خاری

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

»... 234 102030...«