نتايج جستجو " رضا کرد "

دانلود اهنگ رضا کرد بنام آی چلچلا ۲

دانلود اهنگ رضا کرد بنام آی چلچلا ۲+ ای جاناا، جان هاای، یار آی چلچلای سفر بووش

می پیک خش خبر بووش، قسم به جان من و تو، بره تو هم می ور دووش

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد بنام آی چلچلا ۲

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عید امسال

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عید امسال + بنویشتمه نوشته به یاد گذشته  کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عید امسال

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره

 

متن اهنگ 

بنویشتمه نوشته به یاد گذشته  کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم نوونه
خدا هوای لار هاکردمه برو
بلبل و ککی ره تیسه هاکردمه خو
سیو زمستون بورده و بهار ماه بیمو
سفره هفت سین دچیمه خاطر تو
بنویشتمه نوشته به یاد گذشته
کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته

عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم نوونه
سفره دل ره کمه باز تا یار بیه
خسته گلی خومه آواز تا یار بیه
دادا کوک هاکن شنی ساز تا یار بیه
هر شو کمه راز و نیاز تا یار بیه
بنویشتمه نوشته به یاد گذشته
کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته
عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم نوونه
امسال عید تیسه چی داغون بومه
شی جوونی ره شنی مدیون بومه
خسته بیی از دست منی کار و بارا، خیلی ساله چشم به درمه بی وفا
بنویشتمه نوشته به یاد گذشته
کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته
عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم نوونه

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره + چکه سما دار شونی سو، می دل هوایی بویه  برف بزوئه بالای کوه، می دل هوایی بویه  می دتا چش نارنه وی خو، می دل هوایی 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره

 

متن اهنگ 

چکه سما دار شونی سو، می دل هوایی بویه  برف بزوئه بالای کوه، می دل هوایی بویه  می دتا چش نارنه وی خو، می دل هوایی بویه
برو دلبر می چشمی سو، می دل هوایی بویه
شی دل شی دلبریسه، گمه شی خاطرات ره
کوهی کبوتری سه گمه شی خاطرات ره
یاد یاد قدیما، گمه شی خاطرات ره
همه وینه بی ریا، گمه شی خاطرات ره
گمه دوست و رفیقا، گمه شی خاطرات ره
سلطان دل، می آرزو می دل هوایی بویه
من هستمه غم خوار تو می دلبر راضی نویه
شی پیر و مارره تو بئو، می دل هوایی بویه
نتومه بی تو بورم کوه می دلبر راضی نویه
آفتاب بیموئه هوا، گمه شی خاطرات ره
با هم شیومی دریا، گمه شی خاطرات ره

یاد یاد زمونا، گمه شی خاطرات ره
گمه سلطان دنیا، گمه شی خاطرات ره
چیسه بوی بی وفا گمه شی خاطرات ره
جان دلبر، جان دلبر می دل هوایی بوه
من تی کچیک تو تاج سر تیسه روانی بویه
تره گمه نووش کتر می دل هوایی بویه
می جان دل نکن پرپرف می دل هوایی بوه
دادا شویی تنهایی گمه شی خاطرات ره
چند شویه یاد بیخویی گمه شی خاطرات ره
تی سه ویمه فدایی گمه شی خاطرات ره
گتی می دلبخواهی گمه شی خاطرات ره
همه بوه تنی نشون منی نشون می دل هوایی بویه
اگه بورین شمه شی خون می دلبر راضی نویه
آواره بومه و مجنون می دل هوایی بویه
تیسه بهیمه دگرگون، تیسه هوایی بومه ♪

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ آمی رضا کرد

دانلود اهنگ آمی رضا کرد+ آمی بوین می دل ره تیر بزونه، دادا بوین مره زنجیر بزونه  زنجیر می دست بهیه خونی، بی گناه ویمه و بهیمه زندونی 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ آمی رضا کرد

دانلود اهنگ آمی رضا کرد

 

متن اهنگ 

آمی بوین می دل ره تیر بزونه، دادا بوین مره زنجیر بزونه  زنجیر می دست بهیه خونی، بی گناه ویمه و بهیمه زندونی
می گناه چی ویه، فقط عاشقی، حکم هدانه مره حبس ابدی
آمی بوین می دل ره تیر بزونه، دادا بوین مره زنجیر بزونه
حکم قاضی می دلی راز نوونه، زنجیر عاشقی وی باز نوونه

بی سوال بی جواب در اینی بیرون
آمی بوین می دل ره تیر بزونه، دادا بوین، مره زنجیر بزونه
سالن سالن ایمه کیجا تی همراه
می گناه چی بهیه بومه تنها، فقط من دومه و می جان خدا
آمی بوین می دل ره تیر بزونه، دادا بوین مره زنجیر بزونه
پلنگ بورده دکته دشت و صحرا، بورده شکار هاکن میسه ورکا
بوئیین پلنگ، بوئیین هسته بهار ماه، می ورکا شیر خرنه و وی دارنه گناه
آمی بوین می دل ره تیر بزونه، دادا بوین مره زنجیر بزونه

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.