نتایج آرشیو " کوروش اسدپور "

دانلود آهنگ آخی عزیزم تو بیدی کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور آخی عزیزم تو بیدی

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور آخی عزیزم تو بیدی

دانلود آهنگ آخی عزیزم تو بیدی کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ سلو کمانچه کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور  سلو کمانچه

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور سلو کمانچه

متن اهنگ

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ هی گل کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور  هی گل ما که ویدیم ما که ویدیم از ره تنگ اومدیم زن بدینمون عرز میورین ما سر جنگ اویدیم

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور هی گل

دانلود آهنگ هی گل کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

ما که ویدیم ما که ویدیم

از ره تنگ اومدیم

زن بدینمون عرز میورین

ما سر جنگ اویدیم

ما سوارون یورق اویدیم

از بر افتو اویدیم

دیر بجونبین شو گرهمون

 

مینه افتو اویدیم

های گل هی گل گلی

رهمون دیره رهمون دیره

رهمون دیره ناهوار

دولتی آقا دوما

هممون چاروا سوار

طاقتیمون صد هزاره

حونه حونه تو به تو

 

میشه کال هف کن به سازت

دس برن گویل به چو

های گل هی گل گلی

پل بوندین پل بوندین

چو انار ترکی کنار

اسب بیورین زین بوندین

تا بهیگ بوو سوار

پل بوندین پل بوندین

پل بوندین نا بهیگ

قوچ گلن بیورین

تا کشیم دم پا بهیگ

 

گیل مینا گل بوندین

هفت قرون بالا سرس

مه و افتونه بیورین

سی کنیز و نوکرس

شیربها گل چشمه دیمه

پشت قوالس کوه دنا

سر جهازس دشت لاله

زون گشونس نوم خدا

 

های گل هی گل گلی

بارو با روزی بباره

شاه دوما برنو به شون

مه و افتونه بیورین

بین بهیگ سی ری گشون

ترنه ها گل چیت چویله

لو ز نفتس چی کلوس

اسب بیورین زین بیورین

وا تفنگا ریم جلوس

های گل هی گل گلی

 

زن بدینمون زن بدینمون

هم به محنت هم به زور

تش ونین دینشت و کندر

چشم دشمن وابه کور

شیربها گل چشمه دیمه

پشت قوالس کوه دنا

 

سر جهازس دشت لاله

زون گشونس نوم خدا

های گل هی گل گلی

هر چه گشتیم هر چه گشتیم

تا به تا و جفت به جفت

دم گلی بهتر ندیدیم

از گل خالک به نفت

 

ار بگردین ار بگردین

جفت و جفت تا به تا

دی پیا بهتر نبینین

برچه اوی شاه دوار

قند بیارین گل بیارین

گو بوندین می کدس

 

دست و پاس حنا بوندین

دست بدین وا نومزدس

هر چه گشتیم هر چه گشتیم

تا به تا و جفت به جفت

دم گلی بهتر ندیدیم

از گل خالک به نفت

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ جنگ کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور  جنگ

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور جنگ

دانلود آهنگ جنگ کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

زینه زین اسبم بنه

بیار تفنگم

یه امشو مهمونتم

دم صو به جنگم

نترم طاقت کنم

دشمن به ماله

●♫♫♫●

خینم هی جوش ایزنه

چی تش به چاله

هی گلم تو کل بزن

تا مو کنم جنگ

حاضرم جونم بدم

نوم نبرم ننگ

نیکنم دل از گلم

●♫♫♫●

عاشق تیاسم

دشمنه تار ایکنم

نیگم دی واسو

مو چونو کم طاقتم کم طاقتم

شو خو ندارم

نوم خوم نینم پیا

ار سر نیارم

●♫♫♫●

مو کر عاشق دلم

عاشق تفنگم

دشمنون بی زهله ین

نیان به جنگم

خین گرهده سنگرم

تیر خرده زونیم

کی گلم خور کنه

●♫♫♫●

از در گرونی

مو گلم مندیرمه

سعدی ندارم

خین گرهده لاشمه

نر دی شمارم

یه تشی به پا کنین

انگشتان سوا کنین

امشو ایام

●♫♫♫●

مله گرگ تش زنین

دینشتا منه تش ونین

امشو ایام

شیر زرد ایلمون

امشو ایره جنگ

ماشالا نوم خدا

چهارلنگ و هفت لنگ

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ علیداد کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور  علیداد

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور علیداد

دانلود آهنگ علیداد کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ بی بفا کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور  بی بفا

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور بی بفا

دانلود آهنگ بی بفا کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

تا که مو تونه دیدم

جون ز زونی بریدم

مردم و حرف عشقه

ز لوت نه اشندیم

مو خریدار قهرت

مو هوادار نازت

شو به خو نیره تیام

تا نه اشنم آوازت

●♫♫♫●

بهارم سرده ز جون سیرم

خوت ایدونی بی تو دلگیرم

مندم خوم تک

داغ دیری ز یک

کرده دی پیرم

تا تش اینی به جونم

سی تو چینو ایخونم

سی تو چینو ایسوسم

سی تو چینو ایخونم

خوت ایدونی او تیا کال تو

و کنج لوو و گل خال تو

●♫♫♫●

مونه هشته با غمت تهنا

دودر بیو تا بوندیم پیمون

که تا شاید دل هر دو تامون

نبینه غم دیه به دنیا

تا تش اینی به جونم

سی تو چینو ایخونم

سی تو چینو ایسوسم

●♫♫♫●

سی تو چینو ایخونم

نکندم دل زت

تکی دادم بت

ندونستم بی وفای دلت

قسم خردی تا

منه ای دنیا

نبندی دل دی ب عشق کسی

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ تی به ره کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور  تی به ره

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور تی به ره

دانلود آهنگ تی به ره کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ یار یار بویر احمدی کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور  یار یار بویر احمدی

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور یار یار بویر احمدی

دانلود آهنگ یار یار بویر احمدی کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ نی و کمانچه کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور نی و کمانچه

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور نی و کمانچه

دانلود آهنگ نی و کمانچه کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ نایی گل کوروش اسدپور

دانلود اهنگ کوروش اسدپور  نایی گل مال کنون مال کند و ره واگره زوالی یه تشی ناد سر دلم جاش منده خالی

دانلود آهنگ های لری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ کوروش اسدپور نایی گل

دانلود آهنگ نایی گل کوروش اسدپور

متن اهنگ

●♫♫♫●

مال کنون مال کند و ره واگره زوالی

یه تشی ناد سر دلم جاش منده خالی

نای نای گلم نوم گلم گوشه دلم بی

داغ دلم گوشه دلم بی

●♫♫♫●

آسمون به ای گپی زیرش نبیدم خدا زیرش نبیدم

ایلمون بار کرد و ره وش نرسیدم خدا وش نرسیدم

نای نای گلم ناز دلم نوم گلم گوشه دلم بی

●♫♫♫●

داغ دلم گوشه دلم بی

مال کنون مال کند و ره جار دیری

مونه گل فرهاد صفت تو مثل شیرین ولا تو مثل شیرین

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های کوروش اسدپور را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.