نتایج آرشیو " میلاد بیرانوند "

دانلود آهنگ لری خانمی میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام  خانمی + متن آهنگ

آهنگ لری خانمی از میلاد بیرانوند با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

خانمی از میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری خانمی میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام خانمی

متن اهنگ خانمی از میلاد بیرانوند

●♫♫♫●

خانمی زلفل هیله هیل برا خدا هیل کردی

خانمی زلف افشان افشان برای خدا افشان کرده

اری خدا وه عمدا پری زلف کلیل کردی

آخه خدا عمدا روی زلف او کلید کرده است(کنایه از زیبایی)

خانم خانم خانمی سوزه لکم گیانمی

خانم خانم خانممی سبزه لک زبان جان منی

دته هی دیور سره مه ولا تو درمانمین

دختره هی دور سر میزنه به خدا که تو درمانمی

اره بوو بنیشه تیم سی تیم چم سیه برم سی

بیا بنشین کنارم نگاه کنم چشم و ابروی سیاهت را

اره بینم خداوند سیوتیم ناینسه سر تل

بیا ببینم سربندت را آورده ای روی پیشانی

خانم خانم خانمی سوزه لکم گیانمی

خانم خانم خانممی سبزه لک زبان جان منی

دته هی دیور سره مه ولا تو درمانمین

دختره هی دور سر میزنه به خدا که تو درمانمی

بری بیوه ژن دردمر دریا لویل له خنه کلن له چم سرمه کریا

یه عده بیوه زن پر چونه لبای پر از خنده با چشمان سرمه کشیده

عمره کم دیاره وی یارکم دیاره زنیل مر مزان کوری اه دت چم خماره

عمرم معلومه یارم معلومه(دیده میشود)زنها میدونن منظور پسر آن دختر چشم خمار است

بری بیوه ژن مغز گردکون هر کلاس مس کیشان کوری منه مرده

یه عده زن بیوه مغز گردو خور لباس با کلاس پوشیده دنبال پسر برای شوهرند

عمره کم دیاره وی یارکم دیاره زنیل مر مزان کوری اه دت چم خماره

عمرم معلومه یارم معلومه(دیده میشود)زنها میدونن منظور پسر آن دختر چشم خمار است

سوزه مه دیه دعا مکره مرده هزار سال کوری خووه مکره

سبزه مرا دیده و دعا میکند مرده ی هزار ساله را پسری زنده میکند

عمره کم دیاره وی یارکم دیاره زنیل مر مزان کوری اه دت چم خماره

عمرم معلومه یارم معلومه(دیده میشود)زنها میدونن منظور پسر آن دختر چشم خمار است

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های میلاد بیرانوند را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ لری آمان آمان میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام  آمان آمان+ متن آهنگ

آهنگ لری آمان آمان از میلاد بیرانوند با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

آمان آمان از میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری آمان آمان میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام آمان آمان

متن اهنگ آمان آمان از میلاد بیرانوند

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های میلاد بیرانوند را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ لری سهیلا میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام  سهیلا + متن آهنگ

آهنگ لری سهیلا از میلاد بیرانوند با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

سهیلا از میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری سهیلا میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام سهیلا

متن اهنگ سهیلا از میلاد بیرانوند

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های میلاد بیرانوند را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ لری سیت بیارم مینی بوسی میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام ب سیت بیارم مینی بوسی+ متن آهنگ

آهنگ لری سیت بیارم مینی بوسی از میلاد بیرانوند با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

 سیت بیارم مینی بوسی از میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری سیت بیارم مینی بوسی میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام سیت بیارم مینی بوسی

متن اهنگ سیت بیارم مینی بوسی از میلاد بیرانوند

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های میلاد بیرانوند را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ لری بمیرم سیت میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام بمیرم سیت+ متن آهنگ

آهنگ لری بمیرم سیت از میلاد بیرانوند با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

بمیرم سیت از میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری بمیرم سیت میلاد بیرانوند

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام بمیرم سیت

متن اهنگ بمیرم سیت از میلاد بیرانوند

بمیرم سیت چادریا که اسمی چرخی بمیرم سی
چادریا که اسمی چرخی بمیرم سیت نازاری تو سیه فرخی
بمیرم سی شنگ و قطار سر شونت

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های میلاد بیرانوند را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام توریا توریا

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام توریا توریا+ متن آهنگ

آهنگ لری توریا توریا از میلاد بیرانوند با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

توریا توریا از میلاد بیرانوند

 

دانلود آهنگ لری میلاد بیرانوند بنام توریا توریا

متن اهنگ توریا توریا از میلاد بیرانوند

مالیلکه سر ولاش برنو ژیسه و کلاش دیگیلکه پره آش

گنم و نوژی و ماش بوسونیلکه خاشخاش سره سر باش ار باش

توریا توریا توریا کوره عه سر چه توریا

مالیلکه سر گرین هیزیلکه پره روین کوچیل و دوار و سین

شنگ قطار و اسب و زین کراس شر یخه دریا

توریا توریا توریا

مالیلکه پا کور جلاویلکه کاور کوریلکه تجیر بر

پوسیلکه پنیر پر دارپلونی نومه خر تیتقل میتقل قلاپر

توریا توریا توریا

123