نتایج آرشیو " سعید شهروز به نام همدل "

دانلود آهنگ لری سعید شهروز به نام همدل

دانلود آهنگ لری سعید شهروز به نام همدل+ متن آهنگ

آهنگ لری سعید شهروز به نام همدل با لینک مستقیم از سایت audio.tarikhema 

سعید شهروز به نام همدل

دانلود آهنگ لری سعید شهروز به نام همدل

متن آهنگ لری همدل سعید شهروز

یاران هومدِل یاران هومدَم دنیا زندانَ با غصهَ و غم
یاران ای دنیا چی بهارانَ گاهی اَفتووَ گاهی بارانَ
یاران ای دنیا تلخ و شیرینَ یاران ای دنیا تلخ و شیرینَ
گاهی دلشاد و گاهی غمگینَ گاهی دلشاد و گاهی غمگینَ
دوسُم چی باغی گلی رنگینَ دلِکش صافَ مثل آیینهَ
دوسُم چی باغی گلی رنگینَ دلِکش صافَ مثل آیینهَ

خدا بِت بیهَ چی برگ بهار دِ مال دنیا هِ دوست بسیار
خدا بِت بیهَ چی نمِ بارو دِ مال دنیا هزار دوست خو
هرکس تی دنیا بی کس و یارَ چی گوشهِ سفرهَ بی طرفدارَ
دوسُم چی باغی گلی رنگینَ دلِکَش صافَ مثل آیینهَ
دوسُم چی باغی گلی رنگینَ دلِکَش صافَ مثل آیینهَ

یاران هومدِل یاران هومدَم دنیا زندانَ با غصهَ و غم
یاران ای دنیا چی بهارانَ گاهی اَفتووَ گاهی بارانَ
یاران ای دنیا تلخ و شیرینَ یاران ای دنیا تلخ و شیرینَ
گاهی دلشاد و گاهی غمگینَ گاهی دلشاد و گاهی غمگینَ
دوسُم چی باغی گلی رنگینَ دلِکش صافَ مثل آیینهَ
دوسُم چی باغی گلی رنگینَ دلِکش صافَ مثل آیینهَ

( ترجمه ی ترانه )
یاران همدل یاران همدم دنیا زندان با غصه و غم
یاران این دنیا چه بهاران گاهی آفتاب گاهی باران
یاران این دنیا تلخ و شیرینه گاهی دلشاد و گاهی غمگینه
دوستم مثل باغی از گلهای رنگینه دل کوچکش صاف مثل آیینه

خدا بهت داده مثل برگ بهار از مال دنیا هست دوست بسیار
خدا بهت داده مثل نم نم بارون از مال دنیا هزار دوست خوب
هرکس توی این دنیا بی کس و یار همه سر سفره می نشینند نه گوشه سفره
دوستم مثل باغی از گلهای رنگینه دل کوچکش صاف مثل آیینه