نتایج آرشیو " روح الله خداداد "

دانلود آهنگ محلی ترکی سنسیز دنیا زهریم روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد سنسیز دنیا زهریم

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام سنسیز دنیا زهریم را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی ترکی  سنسیز دنیا زهریم  روح الله خداداد

متن ترانه محلی سنسیز دنیا زهریم روح الله خداداد

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی خاطیرلایارسان روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد خاطیرلایارسان

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام خاطیرلایارسان را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی ترکی خاطیرلایارسان روح الله خداداد

متن ترانه محلی خاطیرلایارسان روح الله خداداد

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی باغبان روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد باغبان

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام باغبان را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی ترکی باغبان روح الله خداداد

متن ترانه محلی باغبان روح الله خداداد

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی مارالم روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد مارالم

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام مارالم را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی ترکی مارالم روح الله خداداد

متن ترانه محلی مارالم روح الله خداداد

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی یانارمسان روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد یانارمسان

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام یانارمسان را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

متن ترانه محلی یانارمسان روح الله خداداد

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی عشق روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد عشق

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام عشق را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی ترکی عشق روح الله خداداد

متن ترانه محلی عشق روح الله خداداد

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی ماوی گوز روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد ماوی گوز +گولر اوزلو یاریم گولر اوزلو یاریم منیم صبرو قراریم اوخشارین گورمدیم گوزلیکده دلداریم

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام ماوی گوز را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

خوشینا گلر

متن ترانه محلی ماوی گوز روح الله خداداد

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی خوشینا گلر روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد خوشینا گلرر

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام خوشینا گلر را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی ترکی خوشینا گلر روح الله خداداد

متن ترانه محلی خوشینا گلر  روح الله خداداد

●♫♫♫●

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی آنام اولسایدی روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد آنام اولسایدی+گولر اوزلو یاریم گولر اوزلو یاریم منیم صبرو قراریم

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام آنام اولسایدی را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی ترکی آنام اولسایدی روح الله خداداد

متن ترانه محلی شیرین یار روح الله خداداد

●♫♫♫●


●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی ترکی شیرین یار روح الله خداداد

دانلود اهنگ ترکی روح الله خداداد شیرین یار+گولر اوزلو یاریم گولر اوزلو یاریم منیم صبرو قراریم اوخشارین گورمدیم گوزلیکده دلداریم

دانلود آهنگ های آذری با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز ترکی روح الله خداداد به نام شیرین یار را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی ترکی شیرین یار روح الله خداداد

متن ترانه محلی شیرین یار روح الله خداداد

●♫♫♫●

گولر اوزلو یاریم گولر اوزلو یاریم
منیم صبرو قراریم
اوخشارین گورمدیم گوزلیکده دلداریم
اوریمی آلان یار اوریمی آلان یار
منی درده سالان یار
●♫♫♫●
سن نقدر گوزلسن امان سنن امان یار
سن نقدر شیرین سن شیرینیم شیرین یار
بیمیرسن اولوبسان جانیم گوزوم سوزوم یار
منه بیراز ناز ایله منه بیراز ناز ایله
نازین کونلومه لازم
●♫♫♫●
نفسیم سن منیم هر آنیما نیازیم
اوریمی آلان یار اوریمی آلان یار
منی درده سالان یار
سن نقدر گوزلسن امان سنن امان یار
سن نقدر شیرین سن شیرینیم شیرین یار
بیمیرسن اولوبسان جانیم گوزوم سوزوم یار
سن نقدر شیرین سن شیرینیم شیرین یار
بیمیرسن اولوبسان جانیم گوزوم سوزوم یار
●♫♫♫●
یار خنده روی من یار خنده روی من
ای صبر و قرار من
تو زیبایی کسی رو شبیه تو ندیدم دلدارم
یاری که قلبمو ازم گرفتی
یاری که منو به درد دچار کردی
تو خیلی زیبایی امان از تو یار
تو چقدر شیرینی شیرین منی یارم
نمیدونی شدی جونم، چشمامم و حرفام یار
●♫♫♫●
کمی برام ناز کن یار
قلبم به ناز کردن تو نیاز داره
تو نفس منی و برای هر لحظم نیازمندتم
یاری که قلبمو ازم گرفتی
یاری که منو به درد دچار کردی
تو خیلی زیبایی امان از تو یار
تو چقدر شیرینی شیرین منی یارم
نمیدونی شدی جونم، چشمامم و حرفام یار

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های روح الله خداداد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

12