نتایج آرشیو " دانلود اهنگ های مازندرانی "

دانلود اهنگ دلبر ۲ رضا کرد

دانلود اهنگ دلبر ۲ رضا کرد+ دروازه ره باز هاکنین در بونن، بخاطر اتا دلبر بورم  حاظرمه سیم خارداری سردر بورم، ساکت از این چهار دیواری در بورم 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ دلبر ۲ رضا کرد

اهنگ دلبر ۲ رضا کرد

متن اهنگ

دروازه ره باز هاکنین در بونن، بخاطر اتا دلبر بورم  حاظرمه سیم خارداری سردر بورم، ساکت از این چهار دیواری در بورم
یاد دلخواه مه کار هر روزه، انفرادی سرد و پر از سوزه
مه پا نمو هر جا بوری جوزه، مه حکم دلبر ابد و یک روزه
سیو زمستون چه بهار نوونو مه آزادی چه کم و چه بسیار نوونه
از خدا خواییمه که بیدار بووشه هیچکی زندونی گرفتار نووشه

قاضی می مار می چشم به راه بییه، تنی برار منی جدا بییه
مه جان پیر می دست و پا بدیه، تیل به صورت و کمر دلا بدیه

سیو زمستون چه بهار نوونو مه آزادی چه کم و چه بسیار نوونه

از خدا خواییمه که بیدار بووشه هیچکی زندونی گرفتار نووشه
اسیر چندتا میله وونه یا طناب دار و یا گلیله وونه
اسیر دشمننونی حیله وونه شلوار کردی می لینگ همیشه ووئه

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ لبه تیغ از رضا کرد

دانلود اهنگ لبه تیغ از رضا کرد + هی دلا، هی دلا، هی دلا جان هی یارا ای یارااا.. امان ای یار   دلبر تی خاطری آواره بیمه, ساز ناسازگار  

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ لبه تیغ از رضا کرد

اهنگ لبه تیغ از رضا کرد

متن اهنگ لبه تیغ از رضا کرد

هی دلا، هی دلا، هی دلا جان هی یارا ای یارااا.. امان ای یار   دلبر تی خاطری آواره بیمه, ساز ناسازگار
همش گوش و کناره دیمه، ساز و ناسازگار
از نامردی تو دیوانه بیمه، ساز ناسازگار
شو و روز جلد اون میخوانه بیمه، ساز ناسازگار
تی خاطر آملی شهر من هیاهو هاکنم
زانتیا وحشی ره من مشت دست چو هاکنم

امان..امان..امان..امان..جان
ها کیجا شه دونی، چه قاطی هستمه
شی دور و ور مره نلار که قاطی هستمه
ایمه تی محله سر تی بال ره گیرمه
تو و تی برارونی حال ره گیرمه
تی خاطر آملی شهر من هیاهو هاکنم
زانتیا وحشی ره من مشت دست چو هاکنم
شه دونی پیر ورگ شب تارمه
تی نابودی ای سه من روز شمارمه
اجلی جا قول و قرار هاکردمه
شر ره شی دوشی سر سوار هاکردمه
تی خاطر من آملی شهر من هیاهو هاکنم.. زانتیا وحشی ره من مشت دست چو هاکنم
من که زیر حگم قاضی نشومه
زیر بار تیر اندازی نشومه
هر چی نامردی ویه ره رخ هادایی
این ره دون این وسط تو سوخت هادایی
تی خاطر آملی شهر من هیاهو هاکنم..زنتیا وحشی ره من؛ مشت دست چو هاکنم

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ آواره هیرون از رضا کرد

دانلود اهنگ آواره هیرون از رضا کرد + آواره هیرونمه، از این جهت هیرونمه  یار می قدیمی بورده، یار می جوانی بورده  مرسی علی اسدی

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ آواره هیرون از رضا کرد

اهنگ آواره هیرون از رضا کرد

متن اهنگ آواره هیرون از رضا کرد

آواره هیرونمه، از این جهت هیرونمه  یار می قدیمی بورده، یار می جوانی بورده  مرسی علی اسدی
آواره ی هیرونمه از این جهت هیرونمه سیو چشمی هیرونمه
یار می قدیمی بورده یار می قدیمی بورده

کیجا گته شی نکمه
ها دادا دادایی دا
امشو عروسی ای ، شادوماد مردی ای دا
ها دادا دادایی دا.. علی حیدری ای دا..سالار مردی ای دا
ها دادا هادادایی دا..سالار مردی ای دا

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ مازندرانی جواد نکایی فاطی طلا

دانلود اهنگ مازندرانی جواد نکایی فاطی طلا+ متن آهنگ

آهنگ های مازندرانی فاطی طلا از جواد نکایی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های قدیمی تاریخ ما 

فاطی طلا از جواد نکایی

دانلود اهنگ مازندرانی جواد نکایی فاطی طلا

متن اهنگ فاطی طلا از جواد نکایی

مازندرونه دله می دلبر منه شاه اره فاطی طلاهه

شرق و غرب مازرون وه می دل اتاهه اره می دل بخواهه

کل ایرون جمع بون می قلب پادشاهه می دلبر منه شاهه

عشق و عاشقیمونم تا ابد بجاهه می دلبر منه شاهه

اره فاطی طلاهه مه قلب رویاهاهه زندگی بدون وه مه ور دودو سیاهه

به عشقت جان دلبر سر دمبه من صداره مه دلبر منه شاهه

وقتی تنسه خومبه دل بونه پاره پاره مه دلبر منه شاهه

عشق و نفس منی تسه هسمه دیوانه می دلخواه مه دنیا

تولدت مبارک عشق یکی یدونه بی ته دنیا ویرونه

اره فاطی طلائه مه قلب رویاهاهه زندگی بدون وه مه ور دودو سیاهه

زندگی بدون وه مه ور دودو سیاهه

مه دنیا بویه کیجا گرگانی مه یار مه شاهه

جمع هاکنم رفیقون هاکنن شادی مه یار مه شاهه

این آهنگ هم بموندسته یادگاری مه یار مه شاهه

مه یار مه شاهه مه پادشاه

زندگی بدون وه مه وه محاله