نتایج آرشیو " دانلود اهنگ های رضا کرد "

دانلود اهنگ رضا کرد بنام آی چلچلا ۲

دانلود اهنگ رضا کرد بنام آی چلچلا ۲+ ای جاناا، جان هاای، یار آی چلچلای سفر بووش

می پیک خش خبر بووش، قسم به جان من و تو، بره تو هم می ور دووش

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد بنام آی چلچلا ۲

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عید امسال

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عید امسال + بنویشتمه نوشته به یاد گذشته  کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عید امسال

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره

 

متن اهنگ 

بنویشتمه نوشته به یاد گذشته  کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم نوونه
خدا هوای لار هاکردمه برو
بلبل و ککی ره تیسه هاکردمه خو
سیو زمستون بورده و بهار ماه بیمو
سفره هفت سین دچیمه خاطر تو
بنویشتمه نوشته به یاد گذشته
کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته

عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم نوونه
سفره دل ره کمه باز تا یار بیه
خسته گلی خومه آواز تا یار بیه
دادا کوک هاکن شنی ساز تا یار بیه
هر شو کمه راز و نیاز تا یار بیه
بنویشتمه نوشته به یاد گذشته
کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته
عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم نوونه
امسال عید تیسه چی داغون بومه
شی جوونی ره شنی مدیون بومه
خسته بیی از دست منی کار و بارا، خیلی ساله چشم به درمه بی وفا
بنویشتمه نوشته به یاد گذشته
کره بوم شی درد ره، یار مره سر اشته
عید امسال دیر می چم نوونه، عشق منو یار با هم نوونه

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره + چکه سما دار شونی سو، می دل هوایی بویه  برف بزوئه بالای کوه، می دل هوایی بویه  می دتا چش نارنه وی خو، می دل هوایی 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره

دانلود اهنگ رضا کرد خاطره

 

متن اهنگ 

چکه سما دار شونی سو، می دل هوایی بویه  برف بزوئه بالای کوه، می دل هوایی بویه  می دتا چش نارنه وی خو، می دل هوایی بویه
برو دلبر می چشمی سو، می دل هوایی بویه
شی دل شی دلبریسه، گمه شی خاطرات ره
کوهی کبوتری سه گمه شی خاطرات ره
یاد یاد قدیما، گمه شی خاطرات ره
همه وینه بی ریا، گمه شی خاطرات ره
گمه دوست و رفیقا، گمه شی خاطرات ره
سلطان دل، می آرزو می دل هوایی بویه
من هستمه غم خوار تو می دلبر راضی نویه
شی پیر و مارره تو بئو، می دل هوایی بویه
نتومه بی تو بورم کوه می دلبر راضی نویه
آفتاب بیموئه هوا، گمه شی خاطرات ره
با هم شیومی دریا، گمه شی خاطرات ره

یاد یاد زمونا، گمه شی خاطرات ره
گمه سلطان دنیا، گمه شی خاطرات ره
چیسه بوی بی وفا گمه شی خاطرات ره
جان دلبر، جان دلبر می دل هوایی بوه
من تی کچیک تو تاج سر تیسه روانی بویه
تره گمه نووش کتر می دل هوایی بویه
می جان دل نکن پرپرف می دل هوایی بوه
دادا شویی تنهایی گمه شی خاطرات ره
چند شویه یاد بیخویی گمه شی خاطرات ره
تی سه ویمه فدایی گمه شی خاطرات ره
گتی می دلبخواهی گمه شی خاطرات ره
همه بوه تنی نشون منی نشون می دل هوایی بویه
اگه بورین شمه شی خون می دلبر راضی نویه
آواره بومه و مجنون می دل هوایی بویه
تیسه بهیمه دگرگون، تیسه هوایی بومه ♪

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ دلخواه از رضا کرد

دانلود اهنگ دلخواه از رضا کرد + عشق من دلخواه من، بی وفا برو، بی وفا  سیر و ستاره برو دوباره، برو می دل خواه بی وفا می گل یاسی، عشق و احساسی، 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ دلخواه از رضا کرد

دانلود اهنگ عقده از رضا کرد

 

متن اهنگ 

عشق من دلخواه من، بی وفا برو، بی وفا  سیر و ستاره برو دوباره، برو می دل خواه بی وفا می گل یاسی، عشق و احساسی، برو دلخواه بی وفا
با همه سردی، با من خشبختی برو دلخواه بی وفا
می قلب خون، عشق جون جونی، برو می دلخواه بی وفا
ساحل و دریا، عشق بی همتا، برو می دلخواه بی وفا

ساز بی رنگی، می خسته تنی، برو دلخواه بی وفا
قسمت همینه، عشق بی کینه، برو دلخواه بی وفا
می دل داینه درد روزگار سرد، برو می دلخواه بی وفا
نکن تو برمه، می دل غمگینه، برو می دلخواه بی وفا
می دل و دنیا می قشنگ دلخواه، برو دلخواه بی وفا
ستاره و ماه، عشق بی وقا، برو می دلخواه بی وفا

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد به نام امیری

دانلود اهنگ رضا کرد به نام امیری + چهاربیداری کمه شبگیر به شبگیر جان، بانو بانو جان ای  دست یاسر بییته کمر ره زنجیر یار، بانو بانو جان 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد به نام امیری

دانلود اهنگ رضا کرد به نام امیری

 

متن اهنگ 

چهاربیداری کمه شبگیر به شبگیر جان، بانو بانو جان ای

دست یاسر بییته کمر ره زنجیر یار، بانو بانو جان
کهنه دشمن تی دل تیر بخره تیر یار، بانو بانو جان

من مرد جوون ره پیر هاکردی، بانو بانو جان
راهی بالا سره، تیل تا ساخی سره، بانو بانو جان ای

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید.

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عبرت

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عبرت + اناری پاروئه می دلی گوشه ای خدا  می دل کهو بوه مثل ونوشه ای خدا  مره یاد هاکردی صحرا سر اشتی ای خدا 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عبرت

دانلود اهنگ رضا کرد بنام عبرت

 

متن اهنگ 

اناری پاروئه می دلی گوشه ای خدا  می دل کهو بوه مثل ونوشه ای خدا  مره یاد هاکردی صحرا سر اشتی ای خدا
می دلی گوشه ره بزویی تاشه ای خدا
جونی تی ور یکباره هسته ای خدا

تی پیری پشت سر کلواره هسته ای خدا
اگه شی جوونی قدر ره ندونی
امشو نماشو شوئه ای خدا
عمر بورده مثل برف او ای خدا
برارون و خواخرون عبرت بییرین ای خدا
هر چی که بباره نوونه نو ای خدا

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد دلی حرف

دانلود اهنگ رضا کرد دلی حرف + تا می نفس در اینه، فداییمه  شی دلی حرفه باعث و بانیمه، تی ریز ریز خنده ای روانیمه دلبر من تی خنده ای روانیمه 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد دلی حرف

دانلود اهنگ میرمه دلبر رضا کرد

متن اهنگ 

تا می نفس در اینه، فداییمه  شی دلی حرفه باعث و بانیمه، تی ریز ریز خنده ای روانیمه دلبر من تی خنده ای روانیمه
گننه دل به دل شاید راه داره، اتا کمی می دل به دل جا داره
اگه می یاد هم دووشی هم قانعمه
می دل کچیکه، ونی دلخواه وومه
شی دلی حرفی باعث و بانیمه
تی ریز ریز خنده ای روانیمه
برو از می دلی دردی سه بووش دوا

تنیسه بمیرم تا بییری عزا
می زخم سر نمک نشن بی وفا
شی دلی حرفی باعث و بانیمه
تی ریز ریز خنده ای روانیمه
وقتی تره ویمه سوزنه جیگر
انگاری که همش دری منی ور
ته فکر و خیال نشونه می سر
منی علاقه از تو هسته بیشتر
شی دلی حرفی باعث و بانیمه

 شما می توانید همه اهنگ های رضا کرد را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد برو دلبر

دانلود اهنگ رضا کرد برو دلبر 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد برو دلبر

اهنگ رضا کرد برو دلبر

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ رضا کرد به نام گوشه نشین

دانلود اهنگ رضا کرد به نام گوشه نشین + عشق تو گوشه نشینمه، تنهامه همش غمگینمه  تا تی خشی ره ندیمه از این زندگی بوریمه 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رضا کرد به نام گوشه نشین

اهنگ رضا کرد به نام گوشه نشین

متن اهنگ

عشق تو گوشه نشینمه، تنهامه همش غمگینمه  تا تی خشی ره ندیمه از این زندگی بوریمه
شی حلقه ره بییر می دست می عشق ره بزویی تو پس به دوری یبومه بیکس اسا در نینه می نفس
زندگی سرد و سیاهه، تنی دل غرق گناهه یا که این عشق اشتباهه، یار دل ره به کی هادائه
یاد بیار ساحل دریا، دومی تا غروبی ماه گتی ترسنی از دنیا، دنیایی که نارنه وفا

بکشیمه من حسرت و آه نوینی مره بی وفا ، دیگه در نینه می صدا، تکراری بهیه روزا
زندگی سرد و سیاهه تنی دل غرق گناهه
شی دنیای غمی دا، دل نارنه مرحمی دا

منه دلبر بوه حالی، غمگینه تی جای خالی، ای خدا تو هاکن کاری، بوینم برمه و زاری
تی عشق بوئه یادگاری خنجر بزویی چی خاری

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.