نتایج آرشیو " دانلود آهنگ های ولی قاسمی "

دانلود آهنگ محلی مازندرانی حاکم ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی حاکم

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز مازندرانی ولی قاسمی به نام حاکم را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی مازندرانی حاکم ولی قاسمی

متن آهنگ حاکم از ولی قاسمی

●♫♫♫●

 

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی مازندرانی شاد ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی شاد

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز مازندرانی ولی قاسمی به نام شاد را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی مازندرانی شاد ولی قاسمی

متن آهنگ شاد از ولی قاسمی

●♫♫♫●

 

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی مازندرانی ضامن آهو رضا ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی ضامن آهو رضا

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز مازندرانی ولی قاسمی به نام ضامن آهو رضا را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی مازندرانی ضامن آهو رضا ولی قاسمی

متن آهنگ ضامن آهو رضا از ولی قاسمی

●♫♫♫●

 

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی مازندرانی دلبر ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی دلبر

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز مازندرانی ولی قاسمی به نام دلبر را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی مازندرانی دلبر ولی قاسمی

متن آهنگ دلبر از ولی قاسمی

●♫♫♫●

 

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی مازندرانی می دل غم بزو ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی می دل غم بزو

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز مازندرانی ولی قاسمی به نام می دل غم بزو را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی مازندرانی می دل غم بزو ولی قاسمی

متن آهنگ می دل غم بزو از ولی قاسمی

●♫♫♫●

 

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی مازندرانی کمل کوفا کمه ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی کمل کوفا کمه

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز مازندرانی ولی قاسمی به نام کمل کوفا کمهرا از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی مازندرانی کمل کوفا کمه ولی قاسمی

متن آهنگ کمل کوفا کمه از ولی قاسمی

●♫♫♫●

 

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی مازندرانی مهرسانا ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی مهرسانا

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

هم اکنون اهنگ محلی زیبا و دل انگیز مازندرانی ولی قاسمی به نام مهرسانا را از رسانه تاریخ ما دانلود کنید

دانلود آهنگ محلی مازندرانی مهرسانا ولی قاسمی

متن آهنگ مهرسانا  از ولی قاسمی

●♫♫♫●

 

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ محلی مازندرانی حرف دل ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی حرف دل+ چی بوام از کی بوام بلکه دل آروم ببوشه که بونه غم غصه یک روزی تموم ببوشه

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ ولی قاسمی حرف دل

دانلود آهنگ محلی مازندرانی حرف دل ولی قاسمی

متن آهنگ حرف دلاز ولی قاسمی

●♫♫♫●

چی بوام از کی بوام بلکه دل آروم ببوشه

که بونه غم غصه یک روزی تموم ببوشه

●♫♫♫●

چی بونه غصه عاشقی ره همیشه عوض هاکنیم

لیلی واسه عروس مجنون بووشه

●♫♫♫●

کاش که مه یار یک روز از سفر بیه

یک دفعه ناگهون بی خبر بیه

●♫♫♫●

کاش که بیه بوینه حال منه

مثل چلچلا بزنه پر بیه

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ یل یل میدونه ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی یل یل میدونه+ اشونی شو وسه یکسال بویوو لیلا خانم اشونی خروس وسه لال بویوو

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ ولی قاسمی یل یل میدونه

دانلود آهنگ یل یل میدونه  ولی قاسمی

متن آهنگ یل یل میدونه از ولی قاسمی

●♫♫♫●

گمه دادا دادا یار پلنگ صحرا یار تی پیش مازرونی

قطار به قطار یار پت پته بازوئه کنس دسته چوئه

دشمنی دوا فقط چهار پاره سچمه ها برار ها برار کل ایرون به

مازرونی نازنه هر چی صحرایی دوو همه تی پیش سر بازنه
بالا بالا بالا کو فقط ایمه با تو تو امی چو داری اما تی دست چو

●♫♫♫●

دادا ته امه شاهی پلنگ صحرایی اگه تنها هم

ووشی ارتش دنیایی ا برار ا برار کل ایرون تی صحبته

ها برار ها برار کل ایرون مازندرون تی صحبته

شومه محله محله به عشق برار تسه ایست

بازرسی زمه سر راه ره بوریم بالا تلار صلاح افرا

دار امسه گلی بزن فقط به عشق یار ا برار ا برار قشون قشون

ته وسه چو دار ایار ایارمه دست به دل سر تسه خبر دار ایارمه

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ استخاره ولی قاسمی

دانلود اهنگ ولی قاسمی استخاره + استخاره هاکردمه دلبر خوب بیمو بدیمه شی چشم که می دلی محبوب

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ ولی قاسمی استخاره

دانلود آهنگ استخاره ولی قاسمی

متن آهنگ استخاره از ولی قاسمی

●♫♫♫●

استخاره هاکردمه دلبر خوب بیمو بدیمه شی چشم که می دلی محبوب

یبمو بوردمه شاهچراغ دوستمه من دخیل کور بووشه چشم حسودونو بخیل

چه خوبه می ور دووشی می دلبر همی جا قهر بوشی

می دلبر منی همسفر بووشی می دلبر

●♫♫♫●
خال بزومه تی اسم ره شی بازویی سر همیشه تی یاد منی

دلی گوشه دره میرمه اگه یک قطره برمه بیه تی چشم

حال دل من اگه دووشی هسته خش
دل خواینه چرخ هایرمه تنی دور کل دنیا دنیه می دبری جور می دل

و ته دل به هم بخرده گره هیچکسی می جور نخواینه تنی خاطر ره
چی خوبه می ور دووشی می دلبر همه ای جا قهر بووشی می دلبر

●♫♫♫●

 شما می توانید همه اهنگ های ولی قاسمی را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

12