نتایج آرشیو " دانلود آهنگ های احمد ظاهر "

دانلود آهنگ ای ساربان آهسته ران احمد ظاهر

دانلود اهنگ احمد ظاهرآخر ای ساربان آهسته ران+ آخر ای دریا آخر ای دریا تو هم چون من دل دیوانه داری موج بر کف شور درسر

دانلود آهنگ های افغانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ احمد ظاهر ای ساربان آهسته ران

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ ای ساربان آهسته ران از احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود
وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود

♫♫♫♫♫♫
من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او
گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود

♫♫♫♫♫♫
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون
پنهان نمی ‌ماند که خون بر آستانم می‌رود
محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان

♫♫♫♫♫♫

 شما می توانید همه اهنگ های احمد ظاهر را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ اگر آواره و مستم احمد ظاهر

دانلود اهنگ احمد ظاهر اگر آواره و مست+ تو گر هستی به پاکی شُهرۀ شهر مرا رسوا و بدنام آفريدن

دانلود آهنگ های افغانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ احمد ظاهر اگر آواره و مست

دانلود آهنگ اگر آواره و مستم  احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ اگر آواره و مست از احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

تو گر هستی به پاکی شُهرۀ شهر
مرا رسوا و بدنام آفريدن
اگر می خواره و مستم به کس چی؟ به کس چی؟
اگر آواره و مستم به کس چی؟ به کس چی؟
اگر پيمانه بشکستم به کس چی؟ به کس چی؟
اگر آواره و مستم به کس چی؟ به کس چی؟
اگر باشی تو امشب ليلی من، به کس چی؟ به کس چی؟
چو مجنون عاشقت هستم به کس چی؟ به کس چی ؟
اگر باشی توامشب ساقی من به کس چی؟ به کس چی؟
دهی پيمانه به دستم به کس چی؟ به کس چی؟

♫♫♫♫♫♫

 شما می توانید همه اهنگ های احمد ظاهر را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ آخر ای دریا احمد ظاهر

دانلود اهنگ احمد ظاهرآخر ای دریا + آخر ای دریا آخر ای دریا تو هم چون من دل دیوانه داری موج بر کف شور درسر

دانلود آهنگ های افغانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ احمد ظاهر آخر ای دریا

دانلود آهنگ آخر ای دریا احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ آخر ای دریا از احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

آخر ای دریا
آخر ای دریا
تو هم چون من دل دیوانه داری
موج بر کف
شور درسر

 ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
نالۀ مستانه داری
عمربی پا گر نه ای
هردم چراپا در گریزی
ذوق هستی گر نه ای
آخر چرا سامانه داری
آخر ای دریا

 ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
کجا جویم سراغ منزلت را
در چه پیدایی نهانی
در چه سرحد خانه داری
تا کجا خواهی رمیدن
تا به کی خواهی تپیدن
گه به ساز شمع سوزی
گه پر پروانه داری

♫♫♫♫♫♫

 شما می توانید همه اهنگ های احمد ظاهر را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ از تو دورم احمد ظاهر

دانلود اهنگ احمد ظاهراز تو دورم + شبهای ظلمانی، میان طوفان ها آواره قلب من در دشت و بیابانها با صد ارمان ها

دانلود آهنگ های افغانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ احمد ظاهر از تو دورم

دانلود آهنگ از تو دورم احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ از تو دورم از احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

از تـــو دورم مــن و دیوانـــه و مــدهوش توام
آنچنان محــو تو گشتم کــــــه در آغــوش تـوام
یکــــدم از دل نبـــرم یــــاد دل آویـــــز تـــــرا
گر چه چون عشق ز دل رفتــه فـراموش تـوام

♫♫♫♫♫♫
نگــــه گــرمم و در چشــم سخـــن گـــوی توام
هـــوس بــوسه ام و در لب خــــــاموش تــوام
همچـــواشکی کـــه زجـــان ریخته در دامن تو
چــون صدائی کــه ز دل خاسته در گوش توام

♫♫♫♫♫♫
پـــای تـــا سر همــه طوفانـــــــــم آشفتگیــــــم
بحـر در موجم و عمریست که در جـوش تـوام
گــر چه در حسرتم از دوری بــــــرق نگهــت
زنـــده با یاد تو و گـــرمی آغـــوش تــــــــوام

♫♫♫♫♫♫
در دل شب تـــاریک کــه چـــون بخت منسـت
تــا سحــر منتظــر صبح بنــــــا گـــوش تــوام
خــــاطر نازکت آزرده شـــد از محنـــت مـــن
بـــار سنگینـــــم و آویختــــه از دوش تــــــوام

♫♫♫♫♫♫

 شما می توانید همه اهنگ های احمد ظاهر را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ اگر تو یارک من باشی احمد ظاهر

دانلود اهنگ احمد ظاهر اگر تو یارک من باشی + اگر تو یارک من باشی ، من بدنیا غمی ندارم اگر تو مهمان من باشی ، من بدنیا همه را دارم

دانلود آهنگ های افغانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ احمد ظاهر اگر تو یارک من باشی

دانلود آهنگ ستاره دیده فروبست احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ اگر تو یارک من باشی از احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

گر تو یارک من باشی ، من بدنیا غمی ندارم
اگر تو مهمان من باشی ، من بدنیا همه را دارم
اگر یک شب تو آیی به برم ، همه گلها بسرت می پاشم

♫♫♫♫♫♫
اگر تو یاد نمایی از من ، از خوشی تا به سحر می گویم
که تو دلدار منی ، که تو جانان منی
که تو غمخوار منی ، دوستت دارم

♫♫♫♫♫♫
اگر یک شب مهربان شوی ، از روی لطف بگیری خبرم
اگر از ناز برویم خندی بکشم دردی را بچشم سرم
که تو دلدار منی ، که تو جانان منیی
که تو غمخوار منی ، دوستت دارم

♫♫♫♫♫♫

 شما می توانید همه اهنگ های احمد ظاهر را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ شبهای ظلمانی احمد ظاهر

دانلود اهنگ احمد ظاهرشبهای ظلمانی + شبهای ظلمانی، میان طوفان ها آواره قلب من در دشت و بیابانها با صد ارمان ها

دانلود آهنگ های افغانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ احمد ظاهر شبهای ظلمانی

دانلود آهنگ شبهای ظلمانی احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ شبهای ظلمانی از احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

شبهای ظلمانی، میان طوفان ها
آواره قلب من در دشت و بیابانها با صد ارمان ها
ابر ها سیاه، بر رخ اختران
اشک از چشم من روان شد چو بارانها
با صد ارمان ها
شور تو در سر من، عشق تو در دل من
نقش تو جاودانی

♫♫♫♫♫♫
شبهای تار بی تو، ریزم زدیده ی دل
سرشک ارغوانی
شام فراق سر رسید، صبح امید تیره شد
به دل ستاره های شب، ز یأس و رنج خیره شد
آرزو خاک شد، چشم در انتظار، در امید وصال
شرح جان سوز من بلند شد به آسمانها
با صد ارمان ها

♫♫♫♫♫♫
ای خوش آن شبهای مهتاب که در کنار من
بودی
یا به گلزار و بوستان ها، در اختیار من بودی
گذشت آن زمانها، خزان شد آن بهار ها،
به دل بماند داغ ها
آرزو خاک شد، چشم در انتظار، در امید بهار،
زار شد پیکرم
اشک از چشم من روان شد چو باران ها
با صد ارمان ها

♫♫♫♫♫♫

 شما می توانید همه اهنگ های احمد ظاهر را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود آهنگ ستاره دیده فروبست احمد ظاهر

دانلود اهنگ احمد ظاهر ستاره دیده فروبست + ستاره دیده فرو بست و آرامید و بیا شراب نور به رگهای شب دمید و بیا

دانلود آهنگ های افغانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ احمد ظاهر ستاره دیده فروبست

دانلود آهنگ ستاره دیده فروبست احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ ستاره دیده فروبست از احمد ظاهر

♫♫♫♫♫♫

ستاره دیده فرو بست و آرامید و بیا
شراب نور به رگهای شب دمید و بیا
ستاره دیده

♫♫♫♫♫♫
به گام های کسان می برم گمان که تویی
دلم زسینه بیرون شد زبس طپید و بیا
ستاره دیده

♫♫♫♫♫♫
نیآمدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت
کنون که دست سحر دانه دانه چید و بیا
ستاره دیده

♫♫♫♫♫♫
زبس بدامن شب اشک انتظارم ریخت
گل سپید شگفت و سحر دمید و بیا
ستاره دیده

♫♫♫♫♫♫
به وقت مرگ ام اگر تازه می کنی دیدار
به هوش باش که هنگام آن رسید و بیا

♫♫♫♫♫♫

 شما می توانید همه اهنگ های احمد ظاهر را از سایت ما دانلود کنید. مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.