نتایج آرشیو " دانلود آهنگ های محلی "

دانلود اهنگ سرباز نینوا از رضا کرد

دانلود اهنگ سرباز نینوا از رضا کرد + زینبمه داغ جوون بدیمه.. عباسی تن ره غرق خون بدیمه  از مرد و زن زخم زبون بدیمه، وشونی دست تیر و کمون بدیمه 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ سرباز نینوا از رضا کرد

اهنگ سرباز نینوا از رضا کرد

متن اهنگ سرباز نینوا از رضا کرد

زینبمه داغ جوون بدیمه.. عباسی تن ره غرق خون بدیمه  از مرد و زن زخم زبون بدیمه، وشونی دست تیر و کمون بدیمه
رزمنده دلیر کربلامه، سرباز شیش ماهه نینوامه
زینب دست ره من حنا بدیمه.. از چهار طرف خدا خدا بدیمه
روز عاشورا ره عزا بدیمه، حسین ره سر نیزه بالا بدیمه
رزمنده دلیر کربلامه، سرباز شیش ماهه نینوامه

مرگ عزیزون وی می یاد نشونه، شمر بی ایمون ره می یاد نشونه
اکبر منی جوون می یاد نشونه، رقیه دل خون می یاد نشونه
رزمنده دلیر کربلامه، سرباز شیش ماهه نینوامه
بوین می شهیدای با وفا ره، ظهر علقمه بوین منی سقا ره
قاسم منی جوون رعنا ره، کوفی حرفا و بالا ستاره

مرسی از شما یاران و همراهان گرامی که تا پایان این مطلب با سایت اهنگ های تاریخ ما با ما همراه بودید.امیدواریم که این اهنگ برای شما مفید واقع شود.

دانلود اهنگ سال نو از رضا کرد

دانلود اهنگ سال نو از رضا کرد + سال نو بیمو مبارک ووشه آهای رفیقون  شی صدا ره سر دمه به افتخار مازرون  سال نو بیمو مبارک ووشه آهای رفیقون 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ سال نو از رضا کرد

اهنگ سال نو از رضا کرد

متن اهنگ سال نو از رضا کرد

سال نو بیمو مبارک ووشه آهای رفیقون  شی صدا ره سر دمه به افتخار مازرون  سال نو بیمو مبارک ووشه آهای رفیقون
شی صدا ره سر دمه به افتخار مازرون
مازرون پهنه ای دا، وی در و بیشه ای دا
الهی شادی ووشه و شمی لب ووشه خندون
رفیق محلی خومه همه بین بییرین دروم
همه ای حومه ای دا، جوون درنه ای دا
دادا رقص محلی خومبه همه بییرین دروم، همه بالا بورین پرچم هر چی مازرون
دادا از رامسر ره گمه تا بییر گلوگاه
سال نو شما ره مبارک ووشه همشهری ها
خنده خشحالی ای دا
مازندرونی ای دا

گذر به گذر امنی دیما دارنه صفا
امنی صحبت الان هسته کل دنیا
قدیم مدیمی دا، جوون میر مردی ای دا
ها رفیق دروم محلی خونه و زنه گلی
صدا ره سر دنه به عشق هر چی صحرایی
هر چی جونایی ای دا، امنی دیمایی دا
می مجلسی میون بخوارنی دروم محلی
تک دست گمه بالایی سر هادین بازی
شی طرفدارایی دا، دادا هر چی چشمداری دا
شی دوست و رفیقا ره ناز دمه اتا اتا
گذر به گذر مازرون ره گمه دادا، ریکا مازنی ای دا، صحرایی مردی ای دا
جوون صحرایی دایمی، شمنی هیاهویی ای دا دل خون می یاد نشونه
رزمنده دلیر کربلامه، سرباز شیش ماهه نینوامه
بوین می شهیدای با وفا ره، ظهر علقمه بوین منی سقا ره
قاسم منی جوون رعنا ره، کوفی حرفا و بالا ستاره

دانلود اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد

دانلود اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد + تی دل و می غم صوایی دل ناشته هیچ گناهی امشو می دل مهربونه  ستاره سر آسمونه 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد

اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد

متن اهنگ تی دل و می غم از رضا کرد

تی دل و می غم صوایی دل ناشته هیچ گناهی امشو می دل مهربونه  ستاره سر آسمونه
می دلبر رو ایوونه وی دتا چشم گریونه
یک ستاره وی نشونه، چشمک بزنه یار
انی ضلع زنه هوا ره، التماس کنه خدا ره، چشمک بزن می ستاره
دلبر بخونه دوباره
دلبر جوونه، امسال چند ساله نخونه، تیر بخوارده قلبی میونه، هیچ کس وی جا ره ندونه

منی گنجشک و ونی کبوتر بیتمه پر هادامه پر
بور تو می یاری ایوون سر، بور بیار می یاری خبر
کوتر در اینه از اون سر، خسته هسته در زنه پرپر
کوتر خش بیموئی می ور، بو از یار چی دارنی خبر
انی پر بزومه من پر، انی خو بوردمه داری سر
شو و روز بیمه در به در، تا بورم یاری ایوون سر
یار غمگین ویه زوئه ناله، دست و دامون بیته خدا ره
تا سر هادم صدا ره، گوش هاکنه می صدا ره

دانلود اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد

دانلود اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد + لـله للوایی چمر، می دل تنگ عاشقی  بخونم از ته شی دل، می دل تنگ عاشقی 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد

اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد

متن اهنگ دل تنگ عاشقی از رضا کرد

لـله للوایی چمر، می دل تنگ عاشقی  بخونم از ته شی دل، می دل تنگ عاشقی
بمیرم بهاری بلبل، می دل تنگ عاشقی
ناله بزنم از شی دل، می دل تنگ عاشقی
کاش که بووم کوهی کوتر، می دل تنگ عاشقی
بورم بیارم تی خبر، می دل تنگ عاشقی
هاکردی مره بی بال و پر، می دل تنگ عاشقی
اسا هنیش بزن شی سر، می دل تنگ عاشقی

لـله وایی چمر، می دل تنگ عاشقی
بخونم از ته شی دل، می دل تنگ عاشقی
دلبر تیسه زمه ناله، می دل تنگ عاشقی
می کهو دل بیقراره، می دل تنگ عاشقی
عاشق بیمه نارمه چاره، می دل تنگ عاشقی
دشمن تو هستی چیکاره، می دل تنگ عاشقی
تلفن زمه شی جان یار، می دل تنگ عاشقی
برمه کمه من زار و زار، می دل تنگ عاشقی
خوایمه بورم از شی دیار، می دل تنگ عاشقی
اگه بوری کمی فرار، می دل تنگ عاشقی
لـله وایی چمر، می دل تنگ عاشقی
بخونم از ته شی دل، می دل تنگ عاشقی
مثل وارش شمه اسری، می دل تنگ عاشقی
تیسه بزنم من گلی، می دل تنگ عاشقی
دلی درد ره کمه خالی، می دل تنگ عاشقی

دانلود اهنگ رسم عاشقی از رضا کرد

دانلود اهنگ رسم عاشقی از رضا کرد + امان امان امان امان خوایمه این دل، تی جا وسه  می ور دووش، نخوایمه جدایی ای زار 

دانلود آهنگ های مازندرانی با لینک مستقیم از سایت اهنگ های تاریخ ما 

دانلود اهنگ رسم عاشقی از رضا کرد

اهنگ رسم عاشقی از رضا کرد

متن اهنگ رسم عاشقی از رضا کرد

امان امان امان امان خوایمه این دل، تی جا وسه  می ور دووش، نخوایمه جدایی ای زار
می دل خیلی تره دارنه نیاز
من و تو هستمی یار مرحم راز
من میرمه دلبرا جدایی بوو
پیر وومه آخر و دل زخمی بوو
من میرمه دلبرا جدایی بوو
پیر وومه آخر و دل زخمی بوو
دلبر ها دلبر هر شو می کار بوه برمه زاری اسا ونه چیکار هاکنم
تی حلقه جا اورمه هنوز شنی دست
بی معرفت تو ویی منی نفس
منی پشت هر شو پیش هر نا کس
منی عاشقی ره بزویی پس
تی حرفها یاد اینه دل وونه پاره
تی نشون ره نارمه من کمه ناله
جان، شی دل مست و چشم خماری دا؛ کشنه دل انتظاری دا، بمیرم

تره یاده همش با من قهر کردی
میسه زنگ زویی و تو بهونه گیتی
الان بوردی شی پیش گنی خوشحالی
ولی تی دل هم گیر هسته تی پهلی
بخونم عاشقی دل بوو آروم
خومه برمه گلی بومه داغون
بخونم عاشقی دل بوو آروم .. خومه برمه گلی بومه داغون
امان امان امان.. امان امان امان
دل خسته بوه دست این انتظار
چند سال وونه که هستمه وی بیقرار
تی عشق اشتباه ویه نامرد یار
تی دل دویه غریبه ای کنار
بوردی به سلامت، آخ می جان یار
ته بووشی خوشبخت، خدا نگهدار

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام تویلار مبارک

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام تویلار مبارک

دانلود آهنگ ترکی تویلار مبارک از رحیم شهریاری

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام تویلار مبارک + متن آهنگ

دانلود آهنگ های رحیم شهریاری با لینک مستقیم و با کیفیت بالا از سایت آهنگ های تاریخ ما

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری تویلار مبارک

متن آهنگ تویلار مبارک از رحیم شهریاری

توی توی توی توی
تویی باشلیرام سازینان شیرین شیرین آوازینان
گلین گلیره نازینان تویلار موبارک مبارک باده
ای گول ریحان  ریحان بیچرم من
داماد یولوندا جاندان گچرم من

بازاردان آلدیخ سوغانی اوسوغانی بو سوغانی
یاشاسین اوغلالن دوغانی تویلار موبارک موبارک باده ای گول ریحان ریحان بیچرم من
داماد یولوندا جاندان گچرم من
بازاردان آلدیخ سرینی اوسرینی بو سرینی

ساغ اولا آغام قینی تویلار موبارک موبارک باده ای گول ریحان ریحان بیچرم من
داماد یولوندا جاندان گچرم من
تو گولوسون آریتمیشیخ دامدان داما داغیتمیشیخ
چکیلین کناردا دورون قیز ننسین قاریتمیشیخ

داماد یولوندا جاندان گچرم من تویلار موبارک موبارک باده ای گول ریحان . ریحان بیچرم من
نه گوزلدیر بیزیم داماد همیشه اولاخ بله شاد اویز اولا داییم آباد
تویلار موبارک موبارک باده ای گول ریحان ریحان بیچرم من داماد یولوندا جاندان گچرم من

بازاردان آلدیخ جام لاری او جاملاری بو جاملاری یاشاسین عمی جانلاری همیده خالا جانلاری
تویلار موبارک موبارک باده ای گول ریحان ریحان بیچرم من داماد یولوندا جاندان گچرم من

منتظر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم …

اگر این پست را پسندید لطفا به این پست 5 ستاره بدید

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام سنین اینتظارین

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام سنین اینتظارین

دانلود آهنگ ترکی سنین اینتظارین از رحیم شهریاری

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام سنین اینتظارین + متن آهنگ

دانلود آهنگ های رحیم شهریاری با لینک مستقیم و با کیفیت بالا از سایت آهنگ های تاریخ ما

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام سنین اینتظارین

متن آهنگ سنین اینتظارین از رحیم شهریاری

بو قلبیمین سوینجی سنین یادیگاریندی
یوخوموز قاچیراندا سنین اینتیظاریدی
بو قلبیمین سوینجی سنین یادیگاریندی
یوخوموز قاچیراندا سنین اینتیظاریدی
سن دردیمدن خبرسیز سن نشلیک ادرسیز

سن دردیمدن خبرسیز سن نشلیک ادرسیز
گورن دییر بو گوچه هانسی بخته وریندی
گورن دییر بو گوچه هانسی بخته وریندی
گونلوم نغمه لی لیلی دیلیم دولو گیلی لی
گونلوم نغمه لی لیلی دیلیم دولو گیلی لی
اولدوردی نازین منی اینصاف دا یاخجی شیدی

اولدوردی نازین منی اینصاف دا یاخجی شیدی
فرهاد اولسایدیم ایرقایارلاری یایاردیم
مجنون اولسایدیم ایربیر فریاد دا آپاراردیم
فرهاد اولسایدیم ایرقایارلاری یایاردیم
مجنون اولسایدیم ایربیر فریاد دا آپاراردیم
ددیم سویرم سنی دی گوزلریم آیدین
ددیم سویرم سنی دی گوزلریم آیدین

بوردا نیتکیم کسیلدی بوردا سوزوم قورتاردی
بوردا نیتکیم کسیلدی بوردا سوزوم قورتاردی
گونلوم نغمه لی لیلی دیلیم دولو گیلی لی
گونلوم نغمه لی لیلی دیلیم دولو گیلی لی
اولدوردی نازین منی اینصاف دا یاخجی شیدی

منتظر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم …

اگر این پست را پسندید لطفا به این پست 5 ستاره بدید

 

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام کوچه لره سو سپمیشم

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام کوچه لره سو سپمیشم

دانلود آهنگ ترکی کوچه لره سو سپمیشم از رحیم شهریاری

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام کوچه لره سو سپمیشم + متن آهنگ

دانلود آهنگ های رحیم شهریاری با لینک مستقیم و با کیفیت بالا از سایت آهنگ های تاریخ ما

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری کوچه لره سو سپمیشم

متن آهنگ کوچه لره سو سپمیشم از رحیم شهریاری

کوچه لره سو سپمیشم
یار گلنده توز اولماسین

هی

کوچه لره سو سپمیشم
یار گلنده توز اولماسین
ائله گلسین بئله گئتسین
آرامیزدا سؤز اولماسین
ساماوارا اوت آتمیشام
ایستکانه قت سالمیشام

یاریم گئدیپ تک قالمیشام
نه گوزلدی یارین جانی
نه شیرین دی یارین جانی

پیاله لری بیر هفتدی

پیاله لری بیر هفتدی

هر بیری بیر طرفتدی

گورممیشم بیر هفتدی

نه گوزلدی یارین جانی
نه شیرین دی یارین جانی

کوچه لره سو سپمیشم

کوچه لره سو سپمیشم

یار گلنده توز اولماسین

یار گلنده توز اولماسین

ائله گلسین بئله گئتسین

ائله گلسین بئله گئتسین

آرامیزدا سؤز اولماسین

آرامیزدا سؤز اولماسین

ساماوارا اوت آتمیشام

ساماوارا اوت آتمیشام

ایستکانه قت سالمیشام

ایستکانه قت سالمیشام

یاریم گئدیپ تک قالمیشام

یاریم گئدیپ تک قالمیشام

نه گوزلدی یارین جانی
نه شیرین دی یارین جانی

پیاله لری بیر هفتدی

پیاله لری بیر هفتدی

هر بیری بیر طرفتدی

هر بیری بیر طرفتدی

گورممیشم بیر هفتدی

گورممیشم بیر هفتدی

نه گوزلدی یارین جانی
نه شیرین دی یارین جانی

یارین جانی

یارین جانی

منتظر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم …

اگر این پست را پسندید لطفا به این پست 5 ستاره بدید

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام نار گولی

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام نار گولی

دانلود آهنگ ترکی نار گولی از رحیم شهریاری

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام نار گولی + متن آهنگ

دانلود آهنگ های رحیم شهریاری با لینک مستقیم و با کیفیت بالا از سایت آهنگ های تاریخ ما

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام نار گولی

متن آهنگ نار گولی از رحیم شهریاری

من عاشیقم بیر ایا
بیر اولدوزا بیر ایا
بیر گونی گچیپ نجه دوزوم بیر ایا
باغلاردا بار قالانا
سبدلره قالانا
نار گولی نار داناسی

گول سووشار قالانا
چیچک اچیر یازینا بولبول اخورسازینا
تا او ساچین قالادی گونه گلیر نازینا
باغلاردا بار قالانا
سبدلره قالانا
نار گولی نار داناسی
گول سووشار قالانا

باغا گیردیم بار اوچو ناری دردیم یار اوچو
یاریم میوه اچیخ دی حیفیم گلدی نار اوچو
باغلاردا بار قالانا
سبدلره قالانا
نار گولی نار داناسی
گول سووشار قالانا

چیچک اچیر یازینا بولبول اخورسازینا
تا او ساچین قالادی گونه گلیر نازینا
باغلاردا بار قالانا
سبدلره قالانا
نار گولی نار داناسی
گول سووشار قالانا

منتظر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم …

اگر این پست را پسندید لطفا به این پست 5 ستاره بدید

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام نازلانا نازلانا

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام نازلانا نازلانا

دانلود آهنگ ترکی نازلانا نازلانا از رحیم شهریاری

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام نازلانا نازلانا + متن آهنگ

دانلود آهنگ های رحیم شهریاری با لینک مستقیم و با کیفیت بالا از سایت آهنگ های قدیمی تاریخ ما

دانلود آهنگ ترکی رحیم شهریاری به نام نازلانا نازلانا

متن آهنگ نازلانا نازلانا از رحیم شهریاری

بیزدن ایاغ کسن گوزل
بیزدن ایاغ کسن گوزل
دوو گل نازلا نازلانا
دوگل نازلا نازلانا
عاشیقیدن کوسن گوزل

عاشیقدن کوسن گوزل
دوگل نازلانا نازلانا
دوگل نازلا نا نازلانا
یاریم نازلانا نازلانا گوزل نازلانا نازلانا
دوگل نازلانا نازلانا جیران نازلانا نازلانا
یاریم نازلانا نازلانا گوزل نازلانا نازلانا
دووگل نازلانا نازلانا جیران نازلانا نازلانا

من سنین قدرینی بیلم
من سنین قدرینی بیلم
سن سیز لاشیب دیب گوللم
سن سیز لاشیب دیب گوللم
سن گلمسون اوزوم گللم
سن گلمسون اوزوم گللم
دوگل نازلانا نازلانا
دوگل نازلانا نازلانا

یاریم نازلانا نازلانا گوزل نازلانا نازلانا
دوگل نازلانا نازلانا جیران نازلانا نازلانا
یاریم نازلانا نازلانا گوزل نازلانا نازلانا
دووگل نازلانا نازلانا جیران نازلانا نازلانا

عاشیق صحبت سازسیز اولماز
عاشیق صحبت ساز سیز اولماز
گوزل گلین نازسیز اولماز
گوزل گلین نازسیز اولماز

دوست اراسی سوزسوز اولماز
دوست اراسی سوزسوز اولماز
دوگل نازلانا نازلانا
دوگل نازلانا نازلانا
یاریم نازلانا نازلانا گوزل نازلانا نازلانا

منتظر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم …

اگر این پست را پسندید لطفا به این پست 5 ستاره بدید